Αντιμετωπίζουμε Προφυλασσόμαστε από τον Κορονοϊό.

Αντιμετωπίζουμε Προφυλασσόμαστε από τον Κορονοϊό. Μαθαίνω τι καλύπτει η ιδιωτική ασφάλεια μου Στις Ασφάλειες Βακάλη…