Site Loader
Φροντίδα
Καρακάση 29, Θεσσαλονίκη
Καρακάση 29, Θεσσαλονίκη

Υπολογισμός Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Υπολογισμός Κόστους Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Οδηγίες & Πίνακας Καλύψεων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία για να γίνει ο υπολογισμός του κόστους ταξιδιωτικής ασφάλισης. 

Έπειτα συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία και πατήστε την επιλογή “αγορά”.

Στη συνέχεια ένα εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον τρόπο πληρωμής και την αποστολή του ασφαλιστηρίου σας.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε ώρες γραφείου 10πμ με 3μμ. 

“Καλυπτόµενα Συµβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχηµα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόµενου ή µέλους της Οικογένειάς του.”  
“Μεταφορά του Ασφαλιζόµενου στο πλησιέστερο κέντρο πρώτων βοηθειών ή νοσοκοµείο σε Συµβάντος στο Ταξίδι και εφόσον δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά στο σηµείο τουπερίπτωση Συµβάντος. € 5.000 
Μεταφορά από το κέντρο πρώτων βοηθειών στο πλησιέστερο νοσοκοµείο, εφόσον κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του Ασφαλιζόµενου, κατόπιν Συµβάντος στο Ταξίδι. Απαλλαγή € 50. Απεριόριστο
“Ιατροφαρµακευτικές δαπάνες και δαπάνες νοσηλείας του Ασφαλιζόµενου, έως 30 ηµέρες από την ηµέρα του καλυπτόµενου Συµβάντος ή έως τη στιγµή που του δοθεί άδεια από τους θεράποντες ιατρούς να ταξιδέψει. Απαλλαγή € 75.   
Ένα εισιτήριο µε επιστροφή σε συνοδό για να ταξιδέψει στο σηµείο που βρίσκεται ο να τον συνοδεύσει στον επαναπατρισµό του, όταν υπάρχει πρόγνωση νοσηλείας του ΑσφαλιζόµενουΑσφαλιζόµενος ώστε πλέον των 7 ηµερών ή των 48 ωρών εάν πρόκειται για ανήλικο ή άτοµο µε ειδικές ανάγκες. € 1.000
∆ιαµονή συνοδού έως 5 ηµέρες για τον επαναπατρισµό. “€ 150 ανά ηµέρα”
∆ιακοπή του Ταξιδιού και επαναπατρισµός του Ασφαλιζόµενου εφόσον επιβάλλεται κατόπιν νοσηλείας του στο Ταξίδι, µε ηµεροµηνία και µέσο διαφορετικό από αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί. Απεριόριστο
Έξοδα επιστροφής της οικογένειας του Ασφαλιζόµενου, συνεπεία επαναπατρισµού του Ασφαλιζόµενου ή της σορού του εφόσον είναι επίσης Ασφαλιζόµενοι. Απεριόριστο
Έξοδα συνοδού για να ταξιδέψει στο σηµείο που βρίσκεται ο Ασφαλιζόµενος, ώστε να συνοδεύσει τα ανήλικα µέλη της Οικογένειάς του που ταξιδεύουν µαζί του και δεν δύναται ο Ασφαλιζόµενος λόγω Συµβάντος να τα φροντίσει, συµπεριλαµβανόµενων των εξόδων αλλαγής του εισιτηρίου των ανηλίκων. Απεριόριστο
Έξοδα διερµηνείας επιβεβληµένης για επικοινωνία, σε περίπτωση εισαγωγής του Ασφαλιζόµενου σε νοσοκοµείο κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. € 1.000
Μετάφραση του ιατρικού φακέλου του Ασφαλιζόµενου, εάν απαιτηθεί, σε περίπτωση εισαγωγής του σε Νοσοκοµείο συνεπεία Συµβάντος στο Ταξίδι, από ελληνικά, σε αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά ή ισπανικά. Απεριόριστο
Εισιτήρια έκτακτης επιστροφής του Ασφαλιζόµενου και ενός/µιας συνταξιδιώτη του, επίσης Ασφαλιζόµενου, από το Ταξίδι, λόγω θανάτου ή εισαγωγής σε νοσοκοµείο µε πρόγνωση νοσηλείας πλέον των 7 ηµερών, µέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόµενου. € 1.000
Καταβολή εξόδων για ιατρικές θεραπείες και εντός 30 ηµερών µετά τον επαναπατρισµό, συνεπεία νοσηλείας από Συµβάν στο Ταξίδι και κατόπιν γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού στο νοσοκοµείο όπου νοσηλεύτηκε ο Ασφαλιζόµενος. € 1.250
“Έξοδα αποστολής φαρµάκων χρόνιας πάθησης στον Ασφαλιζόµενο, στο Ταξίδι, σε περίπτωση που δεν µπορεί να τα προµηθευτεί τοπικά. Η αποστολή θα γίνει µόνο σε πλήρη εναρµόνιση µε τη νοµοθεσία εισαγωγής φαρµάκων στο κράτος που βρίσκεται ο Ασφαλιζόµενος και εφόσον δεν διατίθενται αντίστοιχα φάρµακα στην τοπική αγορά. ∆εν καλύπτεται το κόστος αγοράς των φαρµάκων.” Απεριόριστο
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου από Συµβάν στο Ταξίδι, καλύπτονται τα έξοδα επαναπατρισµού (µεταφοράς µόνο) της σορού του. Απεριόριστο
Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι. Απεριόριστο
Τηλεφωνικές ιατρικές συµβουλές στον Ασφαλιζόµενο, για Συµβάν κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού. “Απεριόριστη Υπηρεσία”
“Τηλεφωνικές ιατρικές συµβουλές στην οικογένεια στο σπίτι του Ασφαλιζόµενου κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού του Ασφαλιζόµενου. ∆ιερεύνηση, ενηµέρωση και όταν είναι απαραίτητο επικοινωνία µε τους πλησιέστερους ιατρούς, ειδικευµένους ιατρούς, κέντρα πρώτων βοηθειών και νοσοκοµεία σε περίπτωση συµβάντος του Ασφαλιζόµενου στο Ταξίδι. Επικοινωνία µε την οικογένεια του Ασφαλιζόµενου σε περίπτωση Συµβάντος κατά τη διάρκεια του Ταξιδιού.” Απεριόριστη Υπηρεσία
“Αποζηµίωση υλικών ζηµιών των παραδοµένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόµενου, συνεπεία πυρκαγιάς, έκρηξης, θραύσης ή ληστείας τους ή απώλειάς τους από τον επίσηµο µεταφορέα. Μέγιστη κάλυψη € 350ανά Αποσκευή. Μέγιστο όριο κάλυψης ανά αντικείµενο εντός των αποσκευών ή για τη βαλίτσα είναι € 150. Κάθε αντικείµενο θα αποζηµιώνεται βάσει της αντικειµενικής του αξίας κατά τη στιγµή του Συµβάντος και παλαιότητας όπως προκύπτει από πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς ή από κοστολόγηση αντίστοιχων ή παρόµοιων αντικειµένων εάν δεν διατίθενται πρωτότυπες αποδείξεις αγοράς.”€500
Αποζηµίωση για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης, συνεπεία καθυστέρησης των παραδοµένων (checked-in) Αποσκευών του Ασφαλιζόµενου, πλέον των 6 ωρών από την ώρα άφιξης του Ασφαλιζόµενου στον πρώτο τελικό προορισµό του Ταξιδιού. Εναλλακτικά, αποζηµίωση του κόστους αποστολής µιας αποσκευής έως 20 κιλά στον Ασφαλιζόµενο, κατόπιν καθυστέρησης παράδοσης των checked-in Αποσκευών του πλέον των 12 ωρών από την ώρα άφιξης στον πρώτο τελικό προορισµό του Ταξιδιού.€200

“ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Τιµαλφή, χρήµατα και σηµαντικά έγγραφα δεν πρέπει να περιέχονται στις παραδοµένες (checked-in) Αποσκευές.

2. Τιµαλφή, χρήµατα, έγγραφα και προσωπικά αντικείµενα δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτα ή µε πρόσωπα άγνωστα προς τον Ασφαλιζόµενο.

3. Εάν ο Ασφαλιζόµενος φέρει ιδιαίτερα πολύτιµα αντικείµενα κατά το Ταξίδι, αυτά θα πρέπει να ασφαλιστούν µε ξεχωριστό ασφαλιστήριο συµβόλαιο καθώς ορισµένοι όροι και προϋποθέσεις του My Travel δεν τα καλύπτουν.

4. Ο Ασφαλιζόµενος δεν πρέπει να πάρει περισσότερα µετρητά από όσα είναι αναγκαία και θα πρέπει να χρησιµοποιεί Travelers Checks και να κάνει χρήση φυλασσόµενων χρηµατοκιβωτίων, όπου είναι διαθέσιµα.

5. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, ζηµιάς ή λανθασµένης κατεύθυνσης Αποσκευών του, ο Ασφαλιζόµενος πρέπει να απαιτήσει άµεσα ένα Property Irregularity Report και γραπτή επιβεβαίωση αποζηµίωσης ή άλλης παροχής από τον επίσηµο µεταφορέα (αεροπορική εταιρεία, κλπ) ή τους επίσηµους εκπροσώπους τους. Στις περισσότερες πτήσεις, οι αεροπορικές εταιρίες είναι υπεύθυνες για απώλεια, κλοπή ή ζηµιά αποσκευών και καλύπτουν έως US$20,00 ανά κιλό των παραδοµένων αποσκευών (checked baggage) και έως US$400,00 για τις χειραποσκευές (unchecked handbags).”

 
Μεταβίβαση µετρητών για εξυπηρέτηση του Ασφαλιζόµενου στο Ταξίδι, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής χρηµάτων ή νοµικής εµπλοκής συνεπεία Συµβάντος στο Ταξίδι, κατόπιν εγγύησης αποπληρωµής εντός 30 ηµερών από την ηµέρα της µεταβίβασης.€ 5.000
Παροχή πληροφοριών, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής πιστωτικών καρτών ή ταξιδιωτικών επιταγών του Ασφαλιζόµενου στο Ταξίδι, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης ή αναπλήρωσής τους.“Απεριόριστη Υπηρεσία”
Κάλυψη των εξόδων κλήσεων του Ασφαλιζόµενου από σταθερό τηλέφωνο, για την επικοινωνία του µε την ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση οποιουδήποτε Συµβάντος στο Ταξίδι.€ 300
Έξοδα µιας διαµονής σε Ξενοδοχείο, του Ασφαλιζόµενου και έως ενός συνασφαλιζόµενου συνταξιδιώτη του, σε περίπτωση που ο Ασφαλιζόµενος δεν είναι σε θέση να επιστρέψει, λόγω κλοπής ή απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων απαραίτητων για το ταξίδι επιστροφής την αρχικά προγραµµατισµένη ηµεροµηνία.“€ 100 ανά άτοµο € 1.000 ανά Ταξίδι”
Έξοδα επί τόπου επισκευής ή ρυµούλκησης στο πλησιέστερο συνεργείο, σε περίπτωση βλάβης του Οχήµατος του Ασφαλιζόµενου στον τόπο κατοικίας του καθ’ οδόν στο σηµείο αναχώρησης για το Ταξίδι.∆εν καλύπτεται η απώλεια αναχώρησης.€ 130
Πληρωµή κόστους ενός Ταξί από το σηµείο βλάβης του Οχήµατος (σε περίπτωση ρυµούλκησης), ώστε να φτάσει ο Ασφαλιζόµενος εγκαίρως στο σηµείο αναχώρησης για το Ταξίδι. ∆εν καλύπτεται η απώλεια αναχώρησης.€ 75
Καταβολή στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζόµενου από ατύχηµα στο Ταξίδι, ή€30.000
Καταβολή στον Ασφαλιζόµενο σε περίπτωση µόνιµης ανικανότητας από ατύχηµα στο Ταξίδι σε ποσοστό ανάλογο µε το βαθµό αναπηρίας, υπολογίζοντας το αναγραφόµενο όριο κάλυψης ως 100%.€30.000
Το µέγιστο όριο της Κάλυψης (Προσωπικό Ατύχηµα) είναι € 240.000 ανά Συµβάν και ανά Ταξίδι συνολικά για όλους τους Ασφαλιζόµενους. 

“Η κάλυψη Ακύρωσης Αναχώρησης ισχύει µόνο εάν έχει επιλεγεί η επιλογή της κάλυψης ακύρωσης αναχώρησης .Το ποσό που ασφαλίζεται είναι το ποσό που έχει δηλωθεί ως ‘κόστος ταξιδιού’.”

 

“Καλυπτόµενα Συµβάντα είναι η αιφνίδια ασθένεια (έως 70 ετών) και το ατύχηµα (κάθε ηλικία) του Ασφαλιζόµενου ή µέλους της Οικογένειάς του, σε περίπτωση:”

€10.000

“1. Εισαγωγής σε νοσοκοµείο του Ασφαλιζόµενου συνεπεία Συµβάντος, µε την προϋπόθεση η νοσηλεία ή αποθεραπεία κατόπιν νοσηλείας (όπως επιβάλλεται από το θεράποντα ιατρό) να υπερβαίνει την ηµεροµηνία αναχώρησης για το Ταξίδι. 2. Εισαγωγής σε νοσοκοµείο µέλους της Οικογένειας του Ασφαλιζόµενου συνεπεία Συµβάντος πριν την αναχώρηση και συνεχίζεται και µετά την προβλεπόµενη ηµεροµηνία αναχώρησης του Ασφαλιζόµενου για το Ταξίδι. 3. Θανάτου του Ασφαλιζόµενου συνεπεία Συµβάντος. 4. Θανάτου µέλους της οικογένειας του Ασφαλιζόµενου συνεπεία Συµβάντος που καθιστά την παρουσία του Ασφαλιζόµενου απαραίτητη και εποµένως και την ακύρωση της αναχώρησης για το Ταξίδι.”

 

Καλύπτει τις ακυρωτικές ρήτρες έως το αναγραφόµενο όριο για:

 

“1. τα ατοµικά ασφαλισµένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης της αναχώρησης για το Ταξίδι συνεπεία καλυπτόµενου Συµβάντος του Ασφαλιζόµενου. 2. τα ατοµικά ασφαλισµένα έξοδα Ταξιδιού σε περίπτωση ακύρωσης συνεπεία καλυπτόµενου Συµβάντος σε µέλος της Οικογένειας του Ασφαλιζόµενου.”